Östra Malma, Rönnemölla ochTystberga

Från vårat besök på sv. jägarförbundets gård i Östra Malma I Tystberga

Öster-Malma, Tystberga med    guidad visning

även en älg behöver svalka                        hjortar i häng                                          tyvärr kom det lite regn                     

Rönnemölla somaren 2014

Besök i Rönnemölla

Rönnemölla sommaren 2014                       kvarndammen                                          Östra Karaby kyrka

n