2017 Med PRO på Fogelstömsvandring

Den 19 oktober var vi på en vandring i P.A. Fogelströms boksvit om Henning och Lotten.

Husen vid Nytorget

Porten in till gården där Henning och Lotten träffades

Bilder från gården därHenning och Lotten träffades först gången.

Huset Malongen söder om Nytorget.

Elsa Borg har en staty i parken

Trädgårdskafeét vid Malmgårdsvägen.