Karlstadsresan

Vår resa till Karlstad den 25/6-27/6